top of page

מ̲ס̲ר̲ ̲ח̲ו̲ד̲ש̲י̲ ̲-̲ ̲מ̲א̲י̲ ̲2̲0̲2̲2̲̲ - ה̲א̲מ̲ת̲ ̲ה̲פ̲נ̲י̲מ̲י̲ת̲


מדי חודש אני מבקשת מהקלפים מסר עבור מי שחווה / עברה לאחרונה משבר פרידה. זהו מסר קולקטיבי, לכן קחו ממנו את מה שרלוונטי לכן.

לי זה קצת נראה שזה ממשיך את המסר של חודש שעבר, אם אכן סיטואציה מסוימת, אדם מסויים או הצעה מסוימת מהעבר חזרו שוב, כאן אנחנו בעצם מקבלים את התשובה איך להתמודד עם זה ואיך לקבל את ההחלטה הנכונה:

התכנסות בתוך עצמינו, על מנת לאפשר חיבור לאני הפנימי ומציאת האמת הפנימית שלנו. למידה, תובנות והפקת לקחים מניסיון העבר, על מנת לקבל החלטות נכונות. זאת תוך כדי שאנחנו מתעלמים מהסחות דעת, רעשי רקע, עצות והמלצות מאנשים שחושבים שיודעים מה טוב לנו, השפעות של הסביבה עלינו.

כל התשובות נמצאות עמוק בתוכנו. כאשר אנחנו מחוברות לעצמינו ולאמת הפנימית שלנו, אנחנו יכולות לסמוך על הלב שלנו, לסמוך שפעלנו נכון.

אם אנחנו לא באמת מכירות את עצמינו, לא מספיק מחוברות לעצמינו ולצרכים שלנו, לא הולכות אחרי האמת הפנימית שלנו, מאד קל לנו להיסחף, לצאת מאיזון, לא להיות בשליטה על חיינו. נתנהל מתוך תלות וחוסר מודעות, אחרים יוכלו בקלות להשפיע עלינו, ניגרר לפיתויים ונכנע לתשוקות ויצרים (חדש או ההוא מהעבר?) נתעלם ונזלזל בדברים שמשמעותיים לנו. נחבל לעצמינו, נזניח ולא נביא לידי ביטוי את מה שחשוב לנו.

בכל אחד מאתנו קיימים "שדים", אגו, צד אפל... וכל אחד מאיתנו עומד מדי פעם למבחנים. אם אנחנו לא מספיק מודעים, מחוברים, מאוזנים השדים משתלטים. אם עברנו תהליך, עשינו עבודה פנימית ומחוברים לעצמינו, ננצח את האגו ואת השדים.

כשאנחנו באיזון ו"יציבות" מבפנים, מגיעה גם היציבות בחיים. אף אחד (אקס או חדש) לא יערער אותנו יותר. לא נכעס ולא נעניש את עצמינו יותר, נבין שהכל מדויק וקרה מסיבה.

אלו מאיתנו שכבר עשו את הדרך, את העבודה, עברו תהליך, מחוברות לעצמן, נאמנות לעצמן, מכירות בכישורים וביכולות שלהן, יש החודש פוטנציאל לעליית מדריגה, בין אם בתחום הזוגי או העסקי. נקבל מעין אישור מהסביבה / מהיקום.

נדע למשוך אלינו את הדברים המדויקים לנו, את בני הזוג / שיתופי פעולה הנכונים לנו, כך שתהיה צמיחה והפריה הדדית.

עבודה פנימית זה תהליך, זה לוקח זמן, אבל חיוני למען הצמיחה וההתפתחות שלנו, ומכאן נותר רק להרפות ולתת לדברים לקרות בזמן שלהם... אחרי שאנחנו עשינו את העבודה שלנו, היקום יעשה את העבודה שלו, בזמן המתאים והנכון. זכרו שהמתנה היא מתנה 🎁

מזכירה שהמסר הוא קולקטיבי ואינו יכול להיות מדויק לכולן, פרשו לפי מה שנכון ורלוונטי לכן.


Comments


bottom of page