top of page

תאוריית הצרכים של אברהם מאסלו


אברהם מאסלו (1908 - 1970) היה פסיכולוג יהודי אמריקני, שעסק בתחום ההתפתחות, מימוש וצמיחה של האדם.

אחת מתרומותיו הגדולות היא פירמידת הצרכים המפורסמת, שעוסקת במימוש עצמי ובמניעים של אדם בחייו. על פי התאוריה, ישנם צרכים אוניברסליים שמשותפים לכל בני האדם והם אלו שמניעים אותם.

כפי שניתן לראות, הפירמידה מורכבת ממדרג של 5 שלבים. בבסיס הפירמידה הצרכים הבסיסיים לקיומו של האדם - מניעי החסך, בראש הפירמידה מניעי הגדילה, כאשר בקודקוד הצורך במימוש עצמי.

הרעיון העיקרי של התאוריה אומר שלא ניתן לעבור לרמה עליונה יותר של צורך, בלי סיפוק צרכים ברמה תחתונה יותר. כאשר סיפקנו את צורכי החסך, מופיעים מניעי הגדילה, אשר אינם חיוניים לעצם קיומו של האדם, אבל מספקים לו את התוכן שבשבילו כדאי לחיות.

מאסלו טען, וכך גם מראה המציאות, שהגעה לקודקוד הפירמידה כמעט בלתי ניתנת להשגה, מאחר ומעטים האנשים שמגיעים למימוש עצמי בחייהם, ניצול מלוא הפוטנציאל ומימוש כל היכולות הנמצאות בהם.

מבקרי התאוריה טוענים כי קביעה זו איננה מדויקת, וקיימים מקרים יוצאי דופן בהם מספיק סיפוק מרבי של צורך מסויים על מנת לעבור רמה.

מאחר והצורך בשייכות / בטחון / אהבה, מוגדר כצורך בסיסי, מי שצורך זה לא סופק לו בילדותו (כי ההורים לא ידעו להראות), מלבד זאת שיתקשה לממש את עצמו, יחפש כל חייו כיצד להשלים את החסך, ועקב זאת גם הרבה פעמים יכנס למערכות יחסים מסיבות לא נכונות. הפתרון כמובן הוא ללמוד להעניק את האהבה והביטחון לעצמינו ולהיות קודם כל בזוגיות עם עצמינו.

ישנן גם תאוריות סותרות, שאומרות שאכן יש צרכים אנושיים אוניברסליים, אך אין ביניהם היררכיה והם פועלים במקביל.

על אף ביקורות אלו, תרומתה של תאוריית הצרכים רבה בעולם הפסיכולוגיה ומאפשרת לשפוך אור על מה מניע אותנו כבני אדם וכיצד ניתן לקדם את עצמנו אל עבר עצמי מסופק יותר.


Comments


bottom of page