top of page

ש̳נ̳ה̳ ̳א̳י̳ש̳י̳ת̳ ̳-̳ ̳9̳


לכל אות / מספר אנרגיה משלהם. כל שנה מאופיינת בתדר / אנרגיה משלה, על פי האנרגיה של כל מספר (מ-1 - 9). כאשר משתנה הגיל משתנה גם השנה האישית, אך כמובן שהאנרגיה לא משתנה בדיוק בחצות ביום ההולדת, ונתחיל להרגיש שינוי באנרגיות כמה שבועות לפני.

כדאי לדעת באיזה שנה אישית אנחנו נמצאים, או לאיזה שנה אישית אנחנו עומדים להיכנס, כדי שנדע מה כדאי או לא כדאי לעשות באותה שנה, איזה הזדמנויות עומדות בפנינו, את מה לקדם, ממה להימנע, מה לא לפספס ובכלל לקבל החלטות טובות יותר.

חישוב שנה אישית

יום לידה (בצמצום) + חודש לידה (בצמצום) + שנה אוניברסלית אחרונה שנחגג יום הולדת (כלומר 2021 או 2022 בצמצום) = שנה אישית ילידי יולי - דצמבר מוסיפים 1 לחישוב

אז הגענו למספר האחרון והכי חביב. 9 הוא המספר הכי גבוה מבחינה רוחנית, מכיל בתוכו את כל המספרים האחרים, פעם נוכח ופעם נעלם - כל מספר שתכפילו ב-9 תקבלו בסה"כ תוצאה סופית של 9, אך כל מספר מ- 1 - 9 שתחברו איתו, לא תהיה ל-9 משמעות והתוצאה בסה"כ תהיה אותו מספר שחיברנו.

כשם ש-9 הוא מספר מיוחד, כך גם האנרגיה של שנה אישית זו, שאיתה אנחנו בעצם מסיימים מחזור חיים של 9 שנים, והיא מכינה אותנו לקראת מחזור חדש שיתחיל עם שנה אישית 1.

משום כך זוהי שנה של סיכום, שחרור, סיומים, ניתוקים וסגירות מעגלים.

כל הקצוות הרופפים וכל העניינים הלא סגורים יגיעו לפתרונם. יצאו מחיינו כל הדברים / תחומים / אנשים שאינם מתאימים / משרתים אותנו יותר.

כל החובות / זיכויים ישולמו - מי שחייב יצטרך להחזיר, מי שמגיע לו יקבל.


בשנה זו מורגש הרבה בלבול, תחושות סותרות, התלבטויות, התנסויות וקושי בקבלת החלטות. לא כדאי לעשות צעדים קיצוניים, לא זמן טוב לעיסוק בחומריות, עסקים, כספים, יזמות של דברים חדשים...

אלא יותר להתעסק בלתכנן את העתיד, להתארגן לקראת התחלות חדשות ומחזור חדש בשנה 1.

זהו עיתוי טוב להתנדב, לתרום את החפצים שהחלטנו לשחרר, ללמד ולשתף אחרים בידע שלנו, להיות בחמלה, נתינה ואהבת חינם.


כדאי להיות זהירים ולתכנן את צעדינו לעתיד בקפידה, לזרום עם השינויים ולזכור שכל סוף הוא התחלה חדשה...댓글


bottom of page