top of page

שנה אישית - 7 (והקשר לנפתלי בנט ולמדינת ישראל)

לכל אות / מספר אנרגיה משלהם. כל שנה מאופיינת בתדר / אנרגיה משלה, על פי האנרגיה של כל מספר (מ-1 - 9). כאשר משתנה הגיל משתנה גם השנה האישית, אך כמובן שהאנרגיה לא משתנה בדיוק בחצות ביום ההולדת, ונתחיל להרגיש שינוי באנרגיות כמה שבועות לפני.

כדאי לדעת באיזה שנה אישית אנחנו נמצאים, או לאיזה שנה אישית אנחנו עומדים להיכנס, כדי שנדע מה כדאי או לא כדאי לעשות באותה שנה, איזה הזדמנויות עומדות בפנינו, את מה לקדם, ממה להימנע, מה לא לפספס ובכלל לקבל החלטות טובות יותר.

חישוב שנה אישית: יום לידה + חודש לידה + שנה אוניברסלית אחרונה שנחגג יום הולדת = שנה אישית ילידי יולי - דצמבר מוסיפים 1 לחישוב

שנה אישית 7 נחשבת ל"שנת שמיטה", שנת משוב, שנת התיקון. שנה בה אנו מקבלים מהיקום משוב על המקום בו אנו נמצאים, התנהלותנו בשנים האחרונות ושינויים שעשינו בעקבות שנת המשוב הקודמת (שנה 4).

היא נחשבת לשנה מאתגרת, אך עד כמה, זה תלוי בנו וברמת המודעות שלנו. אם פעלנו נכון, אם היינו קשובים ליקום, לסימנים ורמזים, אם היינו מחוברים לעצמינו...

כל מה שנכון ומדויק לנו יישאר, ואולי אף יתעצם, כל מה שאינו מתאים לנו או אינו משרת אותנו יותר אך נמנענו מלסיים / לשנות אותו, היקום יתערב ויעשה את זה בשבילנו.

בשנה זו יש ירידה אנרגטית, עייפות, צורך לקחת פסק זמן. שנה של התכנסות בתוך עצמינו, חשבון נפש, התלבטויות ובחינת העתיד והמטרות שלנו. חיפוש רוחני, הרהורים ומחשבות על משמעות החיים שלנו.

שנה שהיא טובה להתפתחות אישית, עבודה פנימית, העשרת עולמינו, פיתוח תחביבים, הרחבת אופקים ולימודים.

לא כדאי לעשות מהלכים רציניים כמו השקעות, חתימת חוזים, הלוואות, נישואים, פתיחת עסקים...

שנות משוב הן אולי לא כ"כ פשוטות, אך חשובות וחיוניות, בשביל המשך הדרך שלנו. קבלו בהבנה כל שינוי / קושי שיהיה בשנה זו, כמו תמיד בסופו של דבר זה רק מחזק ויהיה לטובה.

מדינת ישראל נכנסת לשנה אישית 7, בה נמצא גם ראש הממשלה נפתלי בנט. וודאי תסכימו איתי שכולנו מרגישים את השינויים, המצב הביטחוני, הטלטלה הפוליטית, האנרגיות הקשוחות לאחרונה?

לסיכום – נסו לשמור על אופטימיות, אנרגיות חיוביות וכמה שפחות צפייה בחדשות 😏


Comentários


bottom of page