top of page

שנה אישית - 6

Updated: Mar 7, 2022

לכל אות / מספר אנרגיה משלהם. כל שנה מאופיינת בתדר / אנרגיה משלה, על פי האנרגיה של כל מספר (מ-1 - 9).

כאשר משתנה הגיל משתנה גם השנה האישית, אך כמובן שהאנרגיה לא משתנה בדיוק בחצות ביום ההולדת, וייתכנו מספר שבועות לכאן או לכאן.

כדאי ורצוי תמיד לדעת באיזה שנה אישית אנחנו נמצאים, או לאיזה שנה אישית אנחנו עומדים להיכנס, כדי שנדע מה כדאי או לא כדאי לעשות באותה שנה, איזה הזדמנויות עומדות בפנינו, את מה לקדם, ממה להימנע, מה לא לפספס ובכלל לקבל החלטות טובות יותר. אחרי השינויים וחוסר השקט של שנה 5, בשנה אישית 6 יש אנרגיה של הרמוניה ואיזון.


זוהי שנה של מיקוד בענייני הבית / משפחה / זוגיות.

אחראיות ומחויבות בנוגע לתא המשפחתי. מטלות הבית.

חיזוק קשרים משפחתיים / זוגיים.


חשוב בשנה זו ללמוד לאזן בין העסק / עבודה לחיי המשפחה.


מי שאינו בזוגיות, פוטנציאל להיכנס לקשר רציני, מי שבזוגיות פוטנציאל לעליית מדרגה – מגורים משותפים / חתונה, מי שנשוי פוטנציאל להריון / לידה.

אולי אף ריפוי של קשרים מהעבר. או לחלופין פרידות, ניתוקים, גרושים.


ייתכן שאחד מבני המשפחה יזדקק לתמיכה / תשומת לב יותר מהרגיל – עזרה כלכלית, בריאותית או כל דבר אחר...


זמן טוב לקנייה / שיפוצים / השקעה בבית או פתיחת עסק מהבית.


זמן טוב לשיפוצים / השקעה / טיפול וטיפוח של עצמינו, לדאוג לגוף ולנפש שלנו. חיזוק הכישורים האומנותיים, חיזוק האני הפנימי וההרמוניה הפנימית.


חישוב שנה אישית

ילידי ינואר - יוני:

יום לידה + חודש לידה + שנה אוניברסלית אחרונה שנחגג יום הולדת = שנה אישית


ילידי יולי - דצמבר:

יום לידה + חודש לידה + שנה אוניברסלית אחרונה בה נחגג יום הולדת + 1 = שנה אישיתComments


bottom of page