top of page

שוב התאכזבת בגללו?


מדייט לא מוצלח שהיה נשמע מבטיח? מקשר חדש שהיו לך תקוות לגביו? מבן זוג שמבטיח דברים ושוכח?


במילה אכזבה נמצאות המילים כזב וכאב –

אנחנו מתאכזבים וכואבים כאשר אנחנו מפתחים ציפיות ולא מקבלים את התוצאה / תשובה שרצינו.

או כאשר חשבנו דבר אחד על משהו או מישהו וגילינו משהו אחר.


לפעמים האנשים הכי קרובים אלינו הם אלה שמאכזבים אותנו.

וכשאת נורא רוצה משהו, נורא רוצה מישהו, את יותר צפויה לפתח ציפיות ולהתאכזב ממנו...


ואם זה כבר קרה, נסי ללמוד ממנה, מהאכזבה.

הודי על השיעור ועל ההזדמנות שניתנה.

לפעמים היא הכרחית וגורמת לנו להגיע לתובנה.


כתוצאה ממנה אנו מבינות יותר טוב איפה אנחנו עומדות.

אנחנו מתפקחות, משנות, מדייקות את הבחירות.


אין לך שליטה על האחר, ועל איך הוא מתנהל, את יכולה להיות אחראית רק על עצמך ועל הדרך שבה את מגיבה. לסמוך אך ורק על עצמך, לא להיות במקום שלא עושה לך טוב, ולא לחלום חלומות ולפתח ציפיות לגבי אנשים שאת לא מספיק מכירה...


זכרי - ציפיות יש רק על כריות!
Comments


bottom of page