top of page

קלף החודש – מלכת החרבות


מזל החודש הוא דלי והקלף שמייצג אותו הוא קלף מלכת החרבות. מזל דלי שייך ליסוד האוויר, שבקלפי הטארוט מיוצג על ידי סדרת החרבות. 12 קלפי המלכות מייצגים את 12 המזלות. הם אינם נותנים תשובה של כן או לא, אלא מעבירים מסר לשואל. הם כולם מלמדים על נטייה של השואל לפספס הזדמנויות, וכל אחד מהם מספק בעצם תירוץ אחר.

שימו לב שהמלכה, למרות שיושבת על כס מלכות, נמצאת בחוץ, בטבע. היא פונה ומסמלת בידה לצדדים - לסביבה. מעל ראשה ציפור ועל הכתר פרפרים. על כס המלכות מצוירים פרפר ומלאך.

כל אלו סמלים שמספרים לנו על אדם שחשוב לו הסביבה והשינוי שהוא יוצר בה, לשפר את החברה, לתקן את העולם. אנשים הומניטריים, רודפי צדק ובעלי אידיאלים. חשוב להם כנות ואמת.

בעלי חשיבה מהירה, יכולת שיפוט חדה, דקות אבחנה וניתוח מדויק של המציאות. נחושים ועצמאים. אנשים מכבדים אותם ומעריכים את העצות שלהם. אינטליגנטים, שכלתניים, שנונים, מקוריים, לעיתים אפילו קצת תימהוניים. בעלי רעיונות טובים ומקדימים את זמנם, לעיתים הסביבה לא תבין / ייקח לה זמן להבין, להעריך אותם ולראות שהם צודקים. טיפוסים שקטים, מופנמים, עקשנים ומתמידים. יש להם יכולת להתנתק מהפרעות ומרעשי רקע ולהתרכז רק בעשייה שלהם. אך ישנה נטייה להקריב את הכל, כולל הסביבה הקרובה למען המטרה.


מצד אחד מאד אינטלקטואלים, מוח אנליטי, הגיוניים, מהצד השני מרוחקים מבחינה רגשית, אינם חושפים רגשות. אם התקבל הקלף בקריאה, ההזדמנות שניתנת היא לזרום ולהיות יותר קלילים, ללמוד ליהנות מהקיים ולהיות פחות רציניים ושכלתנים, לא להזניח את המשפחה / סביבה הקרובה למען המטרה.

Comments


bottom of page