top of page

פרשת "כי תבוא"


הפרשה הכי "לא נעימה", הפרשה שכולם מתחמקים ממנה, הפרשה שאף אחד לא רוצה לעלות לתורה כשמגיע זמנה...

אנחנו בספר "דברים" ומשה נושא את דבריו בפני עם ישראל. נאום גדול, ארוך ומפורט, לפני מותו ולפני כניסתם לארץ.

הפרשה נקראת גם "פרשת התוכחה הגדולה" ויש בה תוכחה, ברכות וקללות (98 קללות). היא יוצאת תמיד בשבת שלפני השבת האחרונה בשנה.

אם קראתן את אשר כתבתי על תקופת 7 שבועות ההכנה ועל חודש אלול ודאי תוכלו לעשות את החיבור לבד ולהבין מדוע יוצאת הפרשה בחודש אלול, לפני סופה של השנה ותחילתה של שנה חדשה.

גם חודש אלול הוא בעצם חודש של ברכות וקללות. איך תראה השנה החדשה תלוי רק בנו.


אם עשינו את העבודה, אם טיפלנו במה שצריך לטפל, אם התמודדנו עם מה שצריך להתמודד ולא התחמקנו, אם נפרדנו מחפצים / הרגלים שכבר אינם משרתים אותנו, אם שחררנו את האנשים שאין להם מקום בחיינו יותר, שחררנו באמת - רק אז יהיו התחלות חדשות והשנה החדשה תהיה טובה וקלה יותר.コメント


bottom of page