top of page

פרשת בראשית, קלף הנאהבים והאקס

אז אחרי תקופה של חשבונות נפש, תפילות, סליחות, הכנות, כניסתה של השנה העברית החדשה, והחגים שמאחורינו, שוב אנחנו מתחילים מבראשית...

בפרשת השבוע כתוב שהאדם נברא רק ביום השישי, כלומר, אחרי שהכל היה כבר קיים והכל היה כבר מוכן בשבילו. אי אפשר לעשות שינוי ולהתחיל מהתחלה מבלי שהקרקע לכך תהיה מוכנה. הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית.

היקום מכין אותנו ומניח בפנינו הזדמנויות, אך כמובן שבידינו הבחירה מה לעשות איתן. כבר בפרשת "בראשית" שהיא הראשונה, יש לנו דוגמא לבחירה חופשית עם סיפור חווה והנחש.

כאשר משהו או מישהו נמצאים בנתיב שלנו בסופו של דבר ניפגש איתם - "הכל צפוי". מה נעשה עם המפגש / סיטואציה זה כבר בחירה שלנו - "הרשות נתונה".


הדרך שעברנו בשבועות האחרונים נועדה לעזור לנו לעשות בחירות יותר טובות ונכונות עבורנו.

קלף הנאהבים - מדבר על עשיית בחירות וקבלת החלטות על ידי "ניקיון", הן פיזי והן רוחני. פינוי הנתיב שלנו מכל דבר שמעמיס / חוסם / מעכב.

בקלף רואים את אדם וחווה בסיפור בראשית, עוד לפני החטא, לפני שנעשתה הבחירה. הכל עוד היה תמים וטהור, נקי, הכל היה בראשיתו.


כדי לקבל החלטה / לעשות בחירה נכונה צריך קודם כל להיפטר מהסחות דעת ורעשי רקע, מחפצים מיותרים בבית, מכל דבר שיוצר לנו עומס, מהרגלים לא טובים, מאנשים שלא מתאימים יותר בחיינו. כן, זה כולל גם "אותו", את המחשבות עליו ואת החפצים שלו...

כמובן, אנחנו רק אנושיות וזה עדיין לא אומר שתמיד נעשה את הבחירה הנכונה. תשאלי את חווה...

אז יאללה, מתחילות מבראשית. מה את הולכת "לנקות"?


Comments


bottom of page