top of page

✨ ניסן של ניסים ✨


על פי הקבלה ניסן נחשב לחודש הראשון בלוח השנה היהודי. נאמר שבתשרי (ראש השנה) הבורא חשב על בריאת העולם, אך רק בניסן למעשה ברא אותו.

לכן הוא נחשב לחודש הכי מיוחד בשנה, ויש לו את היכולת להשפיע על השנה כולה. לא בכדי יש בתוך שם החודש את המילה נס.

זהו חודש של התחדשות, התחלות חדשות וניסים, חודש בו נכנס אור גדול ליקום ושערי שמיים נפתחים.

אז ניסן הוא אבי י'ב החודשים, ולא בכדי החודש בו מתחיל האביב. נשמע גם כמו ניצן - סמל לפריחה, צמיחה, התחלות חדשות.

הכוכב השולט בחודש הוא מארס – אל המלחמה. מזל החודש הוא טלה, שמייצג אומץ, מנהיגות, יזמות, נחישות, אופטימיות... אם נאמץ את תכונות המזל, ובזכות אור, ניסים ואנרגיות חיוביות, אולי נצליח להפוך את המלחמות לחמלות?

קדימה אהובות, מאחלת כוחות להתגברות על המשבר, כאב, אכזבה... והפיכת ה"מנוסה" לנס. מאחלת חודש של אור, ניסים והתחדשות 💫


Yorumlar


bottom of page