top of page

מר נח ומר חשוון

כשם שהעקרב הוא יוצא דופן (החיה היחידה שבזמן איום / פחד הורגת את עצמה), כך גם החודש בו שולט מזל זה. חשוון הוא החודש היחיד שמצורף לשמו כינוי. יש מספר הסברים לכינוי מר חשוון: - אחרי תקופה עמוסה, חודש ללא שום חג, ימי אבל או ימי צום. - מרחשוון בשפת הקודש העתיקה זה החודש השמיני. על פי היהדות ניסן נחשב לחודש הראשון, החודש בו יצאו בני ישראל ממצרים, ועל כן חשוון הוא השמיני. - מר בשפת הקודש העתיקה זה טיפת מים. זהו החודש בו מתחילים להתפלל לירידת גשמים. הכוונה היא לא רק לגשם פיזי, לרצון גשמי / חומרי, אלא גם משמעות רוחנית – בקשה ממי הגשם שישטפו, יטהרו וינקו אותנו. אכן, דבר אחד משמעותי שכן קרה בחודש חשוון הוא המבול. כדי להעלים את הכאוס, חוסר המוסריות והחושך שהיה בעולם, החליט הבורא להשמיד את הכל ולהתחיל מחדש. הוא בחר לעשות זאת דווקא עם מים, שיש להם אנרגיות של טיהור, ניקיון, צמיחה, המשכיות, חיים... הכל נמחק מלבד נח הצדיק, בני משפחתו ובעלי החיים. בפרשת בראשית נתקלנו בנושא הבחירה החופשית עם סיפור חווה והנחש, גם בפרשת נח מסופר שבניית התיבה לקחה 120 שנה, על מנת לתת לדור החוטא הזדמנות לחזור בתשובה. אך אזהרותיו של נח זכו להתעלמות. המבול נמשך 40 יום. את מבינה... לפעמים צריך "למחוק" לגמרי, על מנת שיהיה אפשרי להתחיל מחדש בצורה טובה ונכונה יותר. התיבה מסמלת את ההתכנסות שלנו בתוך עצמינו בתקופה זו. זהו חודש בו יש לנו הזדמנות להתרוממות רוח, צמיחה והתפתחות, להרחיק כאוס ושליליות מחיינו ולהכניס אנרגיות טובות וחדשות, ממש כשם שעשה הבורא עם המבול. זהו חודש של הוצאת דברים לפועל. אחרי שחגגנו, צמנו, התאבלנו, עכשיו זה הזמן להתחיל להגשים סוף סוף את מה שרצינו. זכרי תמיד שכל "מבול" הוא גם ברכה, והמר הוא בעצם רם... 💕


Commentaires


bottom of page