top of page

מט' באב לט'ו באב

בית המקדש נחרב בשל שנאת חינם. פעמיים! אויבינו לא היו צריכים לעשות הרבה, רק להישען אחורה ולראות אותנו משמידים אחד את השני.

כל צד היה בשלו, היה בטוח שהוא הצודק, סרב לשים את האגו בצד, היה עקשן והתבצר בעמדתו. כשהם הבינו סוף סוף שאין ברירה, שחייבים להתאחד נגד האויב, שכולנו אחים ושכולם בעצם באותו צד, היה כבר מאוחר מדי...

קלף המגדל - בא להזהיר אותנו מפני אסון כלשהו שמתקרב. טראומה / משבר פתאומי, גורם חיצוני שיכה בהפתעה ויגרום לעולמנו לקרוס. משהו שנהרס בשל התנהלות לא נכונה / הנחות שגויות שלנו.

מבנה שקורס כי היסודות לא חזקים, פרויקט שנכנסנו אליו או חוזה שחתמנו עליו מבלי לדעת מספיק טוב את כל הפרטים, קריירה או עסק שמנוהל לא כראוי, מדינה מפולגת ולא מאוחדת, מערכת יחסים בלי ישירות, תקשורת, כנות... או מערכת היחסים שלנו עם עצמינו, שצריך לעבוד עליה כי אינה מספיק מאוזנת או יציבה.

היינו מהירים מדי ולא מספיק יסודיים, לא בדקנו דברים לעומק, לא התייעצנו ולא למדנו את כל הפרטים, או שהיינו יהירים מדי והיינו בטוחים שהכל בסדר ומובטח לנו.

כלומר, ההרס והחורבן קורים מכיוון שהבסיס היה רעוע, היסודות חלשים, הקרקע לא יציבה.

וכאשר "מגדל קורס" כולם נופלים, בלי קשר לגזע, דת או מין. גברים ונשים, דתיים וחילוניים, ימין ושמאל, אשכנזים וספרדים, עניים ועשירים... כולם יחד באותה צרה.

הנפילה כואבת, אך הכרחית להתפתחות הרוחנית שלנו, לגדילה ולצמיחה. אחרי שננער מעלינו את האבק, ננקה את השרידים, למדנו את השיעור והפקנו לקחים, נוכל לבנות מהיסוד משהו חדש, יציב, אמיתי וחזק הרבה יותר.

מט' באב לט'ו באב... מוכנה? יש לנו הרבה עבודה 💕


Commenti


bottom of page