top of page

❕מה ששלך שלך

Updated: Jun 4, 2022

בפרשת השבוע, "שלח לך", משה שולח את ראשי 12 השבטים "לתור את הארץ".

כתוב לתור מכיוון שהיו זרים וכמו תיירים בארץ. אך לאור ההתנהלות שלהם, וחוות הדעת השלילית שחזרו איתה הם זכו לכינוי מרגלים.

נשאלת השאלה מדוע בכלל הם נשלחו? הייתכן שה' ומשה רבינו הגדול לא יודעים מה יש בארץ ישראל וכיצד היא נראית?

אז ככה. כידוע, הפחד הכי גדול של האנושות הוא הפחד מהלא נודע, הפחד ממה שיהיה מחר. זוכרות את הלחץ וההיסטריה בתחילתה של המגיפה? אם היינו יודעים מראש מה הולך להיות, איך זה יסתיים ומתי, היינו הרבה יותר רגועים. אבל גם היינו מפספסים את התהליך, שיעורים, תובנות ושינויים.

10 מתוך 12 המרגלים חזרו עם חוות דעת שלילית. הם אמרו שאמנם הארץ היא טובה, ארץ זבת חלב ודבש, אבל יושביה חזקים מדי ולא כדאי להתחיל עכשיו מלחמות ונסיונות לגרש אותם.

השניים הנותרים: יהושע בן נון - לא ממש התווכח, דיבר או עשה הרבה. הרי הם הרוב. כלב בן יפונה - היחיד שנתן חוות דעת טובה וחיובית. כלב = כ לב, כולו לב יפונה = לא קראו לאבא שלו יפונה 🙂 הוא זכה לכינוי הזה מכיוון שהוא היחיד שלא נהג כמו עדר, היחיד שהפעיל שיקול דעת משל עצמו. הוא "פינה" את עצמו מן הסיטואציה על מנת להסתכל על התמונה הגדולה, מבלי לתת לספקות להפריע, מבלי לתת לפחד ולחששות להשתלט, מבלי הסחות דעת ורעשי רקע.

הרי ידוע שארץ ישראל הובטחה כבר מזמן לאברהם אבינו, כלומר מלכתחילה היה ידוע שבני ישראל יחיו בה, לכן הוא הבין שלא הייתה שום משמעות לחוות דעתם של המרגלים. המטרה האמיתית הייתה להכין את העם ללא נודע.

האחרים לא השכילו לנהוג כמותו ולאחר ששמע העם את דעתם של הרוב, הייתה אכזבה גדולה, בכי, עצב והתאבלות.

למעשה בני ישראל היו אמורים ללכת במדבר רק 11 יום, אך בשל ההתנהגות שלהם, בשל כך שהם לא היו מוכנים ובשלים, הם קיבלו ללכת במדבר 40 שנה.

את לא יודעת איזה תוכניות יש ליקום בשבילך, אבל מה שנקבע מראש כבר נקבע. מה ששלך שלך. הדרך וההתפתחות שתעברי, השיעורים שתלמדי, העבודה הפנימית שתעשי, תקבע רק מתי תהיי מוכנה. אם זה יקח ימים, שבועות או שנים...


תסמכי על היקום שתקבלי את מה שמגיע לך בדיוק בזמן הנכון, כשתהיי בשלה ומוכנה.🖤


Comments


bottom of page