top of page

האנרגיות של שנת 2023 – שנה 7


שנה 7 היא בסימן של חיפוש רוחני, הרהורים ומחשבות על משמעות החיים, התכנסות בתוך עצמינו, חשבון נפש, התלבטויות ובחינת העתיד והמטרות שלנו.

שנה שהיא טובה להתפתחות אישית, עבודה פנימית, העשרת עולמינו, פיתוח תחביבים, הרחבת אופקים ולימודים.

בשנה זו יש ירידה אנרגטית, עייפות, צורך לקחת פסק זמן.

שנה 7 גם נחשבת ל"שנת שמיטה", שנת משוב, שנת תיקון. שנה בה אנו מקבלים משוב על המקום בו אנו נמצאים, התנהלותנו בשנים האחרונות ושינויים שעשינו בעקבות שנת המשוב הקודמת, שהיא שנה 4 – שנת 2020, השנה בה פרצה הקורונה.

לכן היא נחשבת לשנה קצת מאתגרת, אך עד כמה, תלוי בנו וברמת המודעות שלנו. אם פעלנו נכון, אם היינו קשובים לסימנים ורמזים, אם היינו מחוברים לעצמינו...

כל מה שנכון ומדויק יישאר, ואולי אף יתעצם, כל מה שאינו מתאים יסתיים ויעלם.

שנות משוב הן אולי לא כ"כ פשוטות, אך חשובות בשביל המשך הדרך. צריך לקבל בהבנה כל שינוי / קושי שיהיה בשנה זו, כמו תמיד בסופו של דבר זה רק מחזק ויהיה לטובה.

להזכירכן, מדובר בשנה אוניברסלית, ולא בשנה אישית. מעניין לראות איזו השפעה תהיה בעולם (חלק כבר מורגש)...


Commentaires


bottom of page